PN-EN ISO 14732:2014-01 - wersja angielska

Bez VAT: 75,50  PLN Z VAT: 92,87  PLN
Personel spawalniczy -- Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania oraz nastawiaczy dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania metali

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano wymagania dotyczące kwalifikowania operatorów urządzeń spawalniczych a także nastawiaczy dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania. Niniejsza norma nie ma zastosowania do pracowników wykonujących wyłącznie załadunek lub rozładunek automatycznych urządzeń do spawania/zgrzewania. Niniejsza Norma Międzynarodowa ma zastosowanie gdy egzaminowanie operatorów urządzeń do spawania/nastawiaczy sprzętu do zgrzewania jest wymagane przez zamawiającego lub normy dotyczące zastosowania. Wymagania dla egzaminowania operatorów i nastawiaczy dla zgrzewania kołków podano w ISO 14555. Kwalifikowanie i odnawianie uprawnień jest wykonywane zgodnie z niniejszą normą.
Załącznik A, będący integralną część niniejszej normy międzynarodowej zawiera przykłady praktyczne. Załącznik B dotyczy spawalniczej wiedzy technicznej, W Załączniku C przedstawiono certyfikat kwalifikacyjny a Bibliografia jest częścią informacyjną.

* wymagane pola

Bez VAT: 75,50  PLN Z VAT: 92,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 14732:2014-01/Ap1:2016-10E

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14732:2014-01 - wersja angielska
Tytuł Personel spawalniczy -- Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania oraz nastawiaczy dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania metali
Data publikacji 20-01-2014
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 14732:2013 [IDT], ISO 14732:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1418:2000 - wersja polska
ICS 25.160.01
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 14732:2014-01/Ap1:2016-10E