PN-EN ISO 14644-8:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 8: Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia czynników chemicznych (ACC)

Zakres

Niniejsza część ISO 14644 obejmuje klasyfikację chemicznej czystości powietrza (ACC) w pomieszczeniach czystych i związanych środowiskach kontrolowanych, w odniesieniu do występujących w powietrzu stężeń specyficznych substancji chemicznych (pojedynczych, grup lub kategorii) oraz dostarcza protokół obejmujący metody badań, analiz i uśrednione w czasie współczynniki w obrębie specyfikacji klasyfikacji. Niniejsza część ISO 14644 aktualnie bierze pod uwagę tylko stężenia zanieczyszczeń chemicznych powietrza w zakresie od 100 do 10-12 g/m3 w warunkach działania pomieszczeń czystych. Niniejsza część ISO 14644 nie jest przeznaczona do stosowania w tych gałęziach przemysłu, procesach lub przy produkcji gdzie występowanie substancji chemicznych w powietrzu nie stanowi ryzyka dla produktu lub procesu. Nie jest celem tej części ISO 14644 przedstawienie właściwości zanieczyszczeń chemicznych powietrza. Ta część ISO 14644 nie podaje klasyfikacji zanieczyszczeń chemicznych powierzchni.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14644-8:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Pomieszczenia czyste i związane z nimi środowiska kontrolowane -- Część 8: Klasyfikacja czystości powietrza na podstawie stężenia czynników chemicznych (ACC)
Data publikacji 05-06-2013
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 161, Jakości Powietrza Wnętrz
Wprowadza EN ISO 14644-8:2013 [IDT], ISO 14644-8:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14644-8:2006 - wersja angielska
ICS 13.040.35