PN-EN ISO 14405-2:2012 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 2: Wymiary inne niż wymiary liniowe wewnętrzne i zewnętrzne

Zakres

W niniejszej części ISO 14405 przedstawiono zastosowanie tolerancji geometrycznych dla wymiarów nie będących wymiarami liniowymi wewnętrznymi ani zewnętrznymi, w celu uniknięcia niejednoznaczności spowodowanej użyciem dla tych wymiarów tolerancji +/-. Zakres dokumentu obejmuje wymiary zarówno liniowe, jak i kątowe, poza wymiarami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Tolerowanie wymiarów można oznaczać za pomocą tolerancji +/- albo tolerancji geometrycznych. Niejednoznaczność spowodowana użyciem tolerancji +/- dla wymiarów innych niż wymiary liniowe wewnętrzne i zewnętrzne (dla tolerancji indywidualnych i tolerancji ogólnych według np. ISO 2768-1 i ISO 8062-3) wyjaśniono w Załączniku A. UWAGA 1 Rysunki pokazane w niniejszej części ISO 14405 jedynie ilustrują tekst i nie przedstawiają rzeczywistego zastosowania. Rysunki są celowo uproszczone dla pokazania jedynie odpowiednich zasad. UWAGA 2 Oznaczenia tolerancji wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych, patrz ISO 14405-1 dla wymiarów liniowych wewnętrznych i zewnętrznych; ISO 2538 dla klinów; ISO 3040 dla stożków. UWAGA 3 Zasady tolerowania geometrycznego podano w ISO 1101

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14405-2:2012 - wersja niemiecka
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Tolerowanie wymiarów -- Część 2: Wymiary inne niż wymiary liniowe wewnętrzne i zewnętrzne
Data publikacji 23-02-2012
Data wycofania 01-04-2019
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 14405-2:2011 [IDT], ISO 14405-2:2011 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 406:1993 - wersja polska
ICS 17.040.10