PN-EN ISO 14253-1:2014-02 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14253-1:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i wyposażenia pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 1: Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacją

Zakres

W niniejszej części ISO 14253 ustanowiono reguły orzekania zgodności lub niezgodności z daną tolerancją charakterystyki wyrobu (lub populacji wyrobów) albo granicami największych dopuszczalnych błędów charakterystyki metrologicznej wyposażenia pomiarowego, przy uwzględnieniu niepewności pomiaru.
Te reguły są różne dla tolerancji wyrobów pojedynczych i dla populacji wyrobów.
W normie podano też reguły postępowania w przypadkach, gdy nie można podjąć jednoznacznej decyzji (zgodność albo niezgodność ze specyfikacją), tzn. gdy wynik pomiaru znajduje się w przedziale niepewności (patrz 3.23) występującym wokół granic specyfikacji.
Niniejsza część ISO 14253 ma zastosowanie do specyfikacji określonych w normach GPS ogólnych (patrz ISO/TR 14638), tzn. normach opracowanych przez ISO/TC 213, zawierających:
— specyfikacje wyrobów/populacji wyrobów (zwykle dane jako górna granica tolerancji lub dolna granica tolerancji lub obie te granice) oraz
— specyfikacje wyposażenia pomiarowego (zwykle dane jako największe błędy dopuszczalne).
Niniejsza część ISO 14253 ma zastosowanie tylko do charakterystyk wyrażonych jako wartości liczbowe

* wymagane pola

Bez VAT: 60,40  PLN Z VAT: 74,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 14253-1:2014-02 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i wyposażenia pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 1: Reguły orzekania zgodności lub niezgodności ze specyfikacją
Data publikacji 22-12-2014
Data wycofania 01-02-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 14253-1:2013 [IDT], ISO 14253-1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14253-1:2000 - wersja polska
ICS 17.040.40
Zastąpiona przez PN-EN ISO 14253-1:2018-02 - wersja angielska