PN-EN ISO 13588:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Badania nieniszczące spoin -- Badanie ultradźwiękowe -- Stosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej

Zakres

W niniejszym dokumencie określono zastosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej dla pół- lub w pełni zautomatyzowanego badania ultradźwiękowego złączy spawanych materiałów metalowych o grubości równej lub większej niż 6 mm. Jest ona przeznaczona do stosowania dla złączy spawanych z pełnym przetopem o prostej geometrii, w blachach, rurach i zbiornikach, gdzie zarówno spoina jak i materiał podstawowy to stal węglowa niskostopowa.
Tam gdzie w niniejszym dokumencie określono zależne od materiału parametry ultradźwiękowe, są one oparte na stalach charakteryzujących się prędkością dźwięku na poziomie (5 920 ± 50) m / s dla fal podłużnych i (3 255 ± 30) m / s dla fal poprzecznych. Uwzględnienie tego faktu jest konieczne podczas badania materiałów o różnych prędkościach. Stale o innych prędkościach powinny być badane przy poziomie badania D.
W przypadku stali gruboziarnistych lub austenitycznych obowiązuje norma ISO 22825.
Niniejszy dokument zawiera wskazówki dotyczące konkretnych możliwości i ograniczeń techniki phased array w zakresie wykrywania, lokalizacji, wymiarowania i charakteryzowania nieciągłości w złączach spawanych. Technika phased array może być stosowana jako samodzielna technika lub w połączeniu z innymi metodami lub technikami badań nieniszczących (NDT), do kontroli produkcji, kontroli przed dopuszczeniem do eksploatacji i kontroli w trakcie eksploatacji.
Niniejszy dokument określa cztery poziomy badania, z których każdy odpowiada różnemu prawdopodobieństwu wykrycia niezgodności.
Niniejszy dokument pozwala na ocenę nieciągłości dla celów akceptacji na podstawie albo amplitudy (równoważny rozmiar reflektora) i długość albo wysokość i długość.
W niniejszym dokumencie nie określono poziomów akceptacji wskazań.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do automatycznego badania spoin podczas produkcji wyrobów stalowych objętych normą ISO 10893-8, ISO 10893-11 i ISO 3183.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 13588:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące spoin -- Badanie ultradźwiękowe -- Stosowanie zautomatyzowanej techniki głowicy mozaikowej
Data publikacji 19-04-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 13588:2019 [IDT], ISO 13588:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 13588:2013-04 - wersja angielska
ICS 25.160.40