PN-EN ISO 13366-1:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 13366-1:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Mleko -- Oznaczanie liczby komórek somatycznych -- Metoda mikroskopowa

Zakres

Metodą objęto przygotowanie próbki do badań i procedurę liczenia komórek somatycznych w mleku. Metodę przeznaczono głównie do przygotowania standardowych próbek do badania oraz kalibracji metod do mechanicznego i automatycznego oznaczania liczby komórek somatycznych i objęto nią: definicję, zasadę metody i opis odczynników, aparatury oraz sposób obliczania i przedstawiania wyników

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 13366-1:2000 - wersja polska
Tytuł Mleko -- Oznaczanie liczby komórek somatycznych -- Metoda mikroskopowa
Data publikacji 31-10-2000
Data wycofania 18-03-2008
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza EN ISO 13366-1:1997 [IDT], ISO 13366-1:1997 [IDT]
ICS 67.100.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 13366-1:2008 - wersja angielska