PN-EN ISO 12216:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12216:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Małe statki -- Okna, iluminatory, luki, świetliki i drzwi -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i wodoszczelności

Zakres

Określono wymagania techniczne dotyczące okien iluminatorów, luków, świetlików i drzwi na małych statkach o długości kadłuba nie przekraczającej 24 m, z uwzględnieniem typu jednostki, jej kategorii projektowej oraz usytuowania zamknięcia. Przeznaczono do stosowania głównie w odniesieniu do jednostek rekreacyjnych. Podano definicje 44 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 12216:2005 - wersja polska
Tytuł Małe statki -- Okna, iluminatory, luki, świetliki i drzwi -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i wodoszczelności
Data publikacji 13-06-2005
Data wycofania 19-12-2018
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 12216:2002 [IDT], ISO 12216:2002 [IDT]
Dyrektywa 2013/53/EU
Zastępuje PN-EN ISO 12216:2003 - wersja angielska
ICS 47.080
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12216:2018-12 - wersja angielska