PN-EN ISO 12215-5:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 5: Ciśnienia projektowe dla jednostek jednokadłubowych, naprężenia projektowe, określanie wymiarów elementów konstrukcyjnych

Zakres

W niniejszym dokumencie zdefiniowano wymiary, lokalne ciśnienia projektowe, własności mechaniczne i naprężenia projektowe potrzebne do określenia wymiarów elementów konstrukcyjnych małych jednostek jednokadłubowych o długości kadłuba (LH) lub długości wg linii ładunkowych (patrz UWAGA 1) do 24 m. Uwzględnia on wszystkie elementy statku przyjmowane jako wodoszczelne lub strugoszczelne podczas dokonywania oceny stateczności, wolnej burty i pływalności zgodnie z ISO 12217.
UWAGA 1 Długość wg linii ładunkowych została zdefiniowana w „International Load Lines Convention 1966/2005” IMO i dla jednostek z nawisami dziobu lub rufy może być ona większa niż LH. Ta długość, przy wartości 24 m, stanowi również dolną granicę kilku konwencji IMO.
Trzon niniejszego dokumentu określa lokalne ciśnienia projektowe i naprężenia dla jednostek jednokadłubowych i opisuje szczegółowo możliwe metody określenia wymiarów elementów konstrukcyjnych w oparciu o te ciśnienia i naprężenia zarówno dla jednostek jedno- jak i wielokadłubowych (patrz UWAGA 2). Proces oceny wymaga, tam gdzie to jest właściwe, zastosowania Załączników. Niniejszy dokument ma zastosowanie do dwóch następujących typów małych statków będących w stanie nieuszkodzonym:
– jednostek rekreacyjnych łącznie ze statkami rekreacyjnymi przewidzianymi do czarteru;
– małych jednostek komercyjnych i łodzi roboczych, patrz Rozdział 12 i Załącznik J.
Nie ma on zastosowania do jednostek regatowych zaprojektowanych wyłącznie do profesjonalnych zawodów.
UWAGA 2 Lokalne ciśnienia i naprężenia dla jednostek wielokadłubowych podano w ISO 12215-7.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do konstrukcji nośnych okien, iluminatorów burtowych, włazów, osłon przeciwburzowych iluminatorów i drzwi. W celu określenia kompletu wymiarów elementów konstrukcyjnych jednostki niniejszy dokument został przewidziany do stosowania wraz z ISO 12215-8 w odniesieniu do sterów, z ISO 12215-9 w odniesieniu do wystających elementów podwodnej części kadłuba i z ISO 12215-10 w odniesieniu do obciążeń od ożaglowania i mocowań takielunku. Niniejszy dokument obejmuje małe statki zbudowane z następujących materiałów:
– laminatów, w konstrukcjach jednoposzyciowych lub przekładkowych;
– stopów aluminium lub stali;
– klejonego drewna lub sklejki (jednoposzyciowych lub przekładkowych), z wyłączeniem tradycyjnych konstrukcji drewnianych;
– tworzyw sztucznych niewzmocnionych - dla statków o długości kadłuba mniejszej niż 6 m, (patrz Załącznik D).
W całym niniejszym dokumencie, jeżeli nie określono inaczej, wymiary podawane są w (m), powierzchnie w (m2), masy w (kg), siły w (N), momenty w (Nm), ciśnienia w kN/m2 (1 kN/m2 = 1 kPa), naprężenia i moduł sprężystości w N/mm2 (1 N/mm2 = 1 MPa). Max. (a; b; c) oznacza, że wymagana wartość to maksimum a, b i c, a min. (d; e; f) oznacza, że wymagana wartość to minimum d, e i f.

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 12215-5:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Małe statki -- Konstrukcja i wymiary elementów konstrukcyjnych kadłuba -- Część 5: Ciśnienia projektowe dla jednostek jednokadłubowych, naprężenia projektowe, określanie wymiarów elementów konstrukcyjnych
Data publikacji 08-08-2019
Liczba stron 142
Grupa cenowa XB
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 230, Małych Statków
Wprowadza EN ISO 12215-5:2019 [IDT], ISO 12215-5:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12215-5:2018-11 - wersja angielska
ICS 47.080