PN-EN ISO 11681-2:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzew

Zakres

W niniejszej części ISO 11681 podano wymagania bezpieczeństwa i środki do ich weryfikacji na etapie projektowania i budowy przenośnych, ręcznych pilarek łańcuchowych z silnikiem spalinowym o maksymalnej masie - bez osłony noży lub łańcucha i z pustym zbiornikiem - na poziomie 4,3 kg, obsługiwanych przez osoby praworęczne trzymanych za tylny uchwyt i leworęczne trzymanych za przedni uchwyt, obsługujący powinni przeczytać i zrozumieć wymagania bezpieczeństwa przewidziane w instrukcji i użyć odpowiednich indywidualnych środków ochrony osobistej (PPE). Określono metody eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wynikających z użytkowania tych urządzeń i informacje w sprawie bezpiecznych sposobów wykonywania pracy, które mają zostać podane przez producenta. Niniejsza część ISO 11681 obejmuje wszystkie znaczące zagrożenia, niebezpieczne sytuacje i niebezpieczne wydarzenia istotne dla tych urządzeń, gdy są one wykorzystywane zgodnie z oczekiwaniami oraz na warunkach nadużycia, które są racjonalnie przewidywalne przez producenta. Uwaga: wykaz znaczących zagrożeń patrz Załącznik B. Niniejsza część ISO 11681 nie ma zastosowania do pilarek łańcuchowych wyprodukowanych przed datą jej opublikowaniu

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11681-2:2012 - wersja angielska
Tytuł Maszyny dla leśnictwa -- Wymagania bezpieczeństwa i badanie pilarek łańcuchowych przenośnych -- Część 2: Pilarki łańcuchowe do pielęgnacji drzew
Data publikacji 23-02-2012
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN ISO 11681-2:2011 [IDT], ISO 11681-2:2011 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 11681-2:2009 - wersja angielska
ICS 65.060.80
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 11681-2:2012/A1:2017-06E