PN-EN ISO 11553-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Bezpieczeństwo maszyn -- Maszyny do obróbki laserowej -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące ręcznych przyrządów do obróbki laserowej

Zakres

Określono wymagania dotyczące przyrządów do obróbki laserowej zdefiniowanych w normie ISO 11553-1, które są ręcznie trzymane lub ręcznie obsługiwane. Celem niniejszej normy jest zwrócenie uwagi na szczególne zagrożenia związane ze stosowaniem ręcznych trzymanych lub ręcznie obsługiwanych przyrządów do obróbki laserowej i zapobieganie narażeniom osób. Dotyczy zarówno obszarów analizy zagrożeń i oceny ryzyka jak i środków ochrony. Niniejsza norma nie dotyczy ani urządzeń laserowych ani sprzętu wyprodukowanego wyłącznie lub specjalnie do zastosowań, które są wyłączone z zakresu normy ISO 11553-1

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11553-2:2010 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo maszyn -- Maszyny do obróbki laserowej -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące ręcznych przyrządów do obróbki laserowej
Data publikacji 21-12-2010
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 291, Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
Wprowadza EN ISO 11553-2:2008 [IDT], ISO 11553-2:2007 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 11553-2:2009 - wersja angielska
ICS 13.110, 31.260