PN-EN ISO 11145:2016-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 11145:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Słownik i symbole

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej zdefiniowano podstawowe terminy, symbole i jednostki miar stosowane w dziedzinie techniki laserowej, w celu ujednolicenia terminologii i ustalenia zrozumiałych definicji oraz powtarzalnych badań parametrów wiązki laserowej i właściwości urządzeń laserowych. UWAGA Słownictwo hierarchiczne laserów ustalone w tej Normie Międzynarodowej różni się od podanego w IEC 60825-1. W ISO i IEC przedyskutowano tę różnicę i zgodzono się, że odzwierciedla ona różne cele, którym te normy służą. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w informacyjnym Załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11145:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Optyka i fotonika -- Lasery i sprzęt laserowy -- Słownik i symbole
Data publikacji 24-06-2016
Data wycofania 15-04-2019
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 291, Urządzeń Laserowych i Bezpieczeństwa przy Promieniowaniu Optycznym
Wprowadza EN ISO 11145:2016 [IDT], ISO 11145:2016 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN ISO 11145:2010 - wersja polska
ICS 01.080.40, 01.040.31, 31.260
Zastąpiona przez PN-EN ISO 11145:2019-04 - wersja angielska