PN-EN ISO 11138-7:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 7: Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników uzyskanych z zastosowania wskaźników biologicznych używanych podczas opracowywania, walidacji i rutynowego monitorowania procesu sterylizacji. Nie uwzględniono procesów, które polegają wyłącznie na fizycznym usuwaniu drobnoustrojów, np. filtrowanie. Nie odniesiono się do łączonych procesów wykorzystujących, na przykład myjnie-dezynfektory lub płukanie i stosowanie pary w instalacji rurowej. Nie określono wymagań dotyczących wyboru i stosowania wskaźników biologicznych przeznaczonych do monitorowania procesów wykorzystujących pary nadtlenku wodoru do procesów biodekontaminacji izolatorów i pomieszczeń przy ciśnieniu atmosferycznym. Nie odniesiono się do procesów sterylizacji przez zanurzenie w cieczy.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11138-7:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki biologiczne -- Część 7: Wytyczne dotyczące wyboru, stosowania i interpretacji wyników
Data publikacji 16-05-2019
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN ISO 11138-7:2019 [IDT], ISO 11138-7:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 14161:2010 - wersja angielska
ICS 11.080.01