PN-EN ISO 11073-10425:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikacja z osobistymi urządzeniami medycznymi -- Część 10425: Rodzaj urządzeń -- Urządzenie do ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM)

Zakres

W niniejszej normie ustalono normatywną definicję przesyłania danych pomiędzy osobistymi urządzeniami do ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM) oraz urządzeniami zarządzającymi (np. telefonami komórkowymi, komputerami osobistymi, osobistym wyposażeniem medycznym oraz przystawkami STB) w sposób umożliwiający automatyczną konfigurację „plug-and-play” zapewniającą interoperacyjność. Wykorzystano odpowiednie fragmenty istniejących norm ISO/IEEE 11073, w tym terminologię, modele informacyjne, standardy profilu aplikacji i standardy przesyłania danych. Określono użycie poszczególnych kodów terminów, formatów i zachowania w środowiskach telemedycznych ograniczając opcjonalność struktur podstawowych na rzecz interoperacyjności. W niniejszej normie określono wspólny rdzeń funkcji komunikacyjnych dla urządzeń CGM. W tym kontekście, CGM dotyczy okresowego pomiaru stężenia glukozy w organizmie (zwykle co 5 minut) za pomocą czujnika przez cały czas związanego z monitorowaną osobą.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 11073-10425:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Informatyka w ochronie zdrowia -- Komunikacja z osobistymi urządzeniami medycznymi -- Część 10425: Rodzaj urządzeń -- Urządzenie do ciągłego monitorowania stężenia glukozy (CGM)
Data publikacji 31-05-2019
Liczba stron 90
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 302, Zastosowania Informatyki w Ochronie Zdrowia
Wprowadza EN ISO 11073-10425:2019 [IDT], ISO/IEEE 11073-10425:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 11073-10425:2016-08 - wersja angielska
ICS 11.040.55, 35.240.80