PN-EN ISO 10675-1:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy

Zakres

W niniejszym dokumencie podano poziomy akceptacji dla wskazań niezgodności w spoinach doczołowych stali, niklu, tytanu i ich stopów wykrytych podczas badań radiograficznych. Jeśli tak uzgodniono, poziomy akceptacji mogą być zastosowane do innych typów złączy spawanych lub materiałów.
Poziomy akceptacji mogą być związane z normami spawalniczymi, normami wyrobu, warunkami technicznymi lub przepisami. W niniejszej część ISO 10675 zakłada się, że badania radiograficzne były wykonywane zgodnie z ISO 17636-1 oraz z ISO 17636-2.
Gdy szacuje się czy złącze spawane spełnia wymagania podane dla określonego poziomu jakości, rozmiary niezgodności dopuszczone przez normy są porównywane z wymiarami wskazań ujawnionych na wykonanym radiogramie złącza spawanego.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10675-1:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy
Data publikacji 22-02-2017
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN ISO 10675-1:2016 [IDT], ISO 10675-1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10675-1:2013-12 - wersja angielska
ICS 25.160.40