PN-EN ISO 10360-1:2003 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 1: Terminologia

Zakres

Ustalono terminologię dotyczącą współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) oraz ich badań odbiorczych i okresowych. Podano 96 terminów dotyczących: terminów podstawowych (23), systemu głowicy pomiarowej (8), układu trzpieni pomiarowych (6), stołu obrotowego (2), działania CMM (3), skanowania (9), przedmiotów wzorcowych (4), błędów CMM (26), oprogramowania (14) i elementu. Podano terminy w języku angielskim, francuskim i niemieckim

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10360-1:2003 - wersja polska
Tytuł Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Badania odbiorcze i okresowe współrzędnościowych maszyn pomiarowych (CMM) -- Część 1: Terminologia
Data publikacji 25-07-2003
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 48, Podstaw Budowy Maszyn
Wprowadza EN ISO 10360-1:2000 [IDT], EN ISO 10360-1:2000/AC:2002 [IDT], ISO 10360-1:2000 [IDT], ISO 10360-1:2000/Cor 1:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10360-1:2002 - wersja angielska
ICS 01.040.17, 17.040.30