PN-EN ISO 10326-1:2017-02 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Drgania mechaniczne -- Laboratoryjna metoda oceny drgań siedziska w pojeździe -- Część 1: Wymagania podstawowe

Zakres

W niniejszym dokumencie określono podstawowe wymagania dotyczące badań laboratoryjnych transmisji drgań przez siedzisko pojazdu do użytkownika. Przedstawione metody pomiaru i analizy umożliwiają porównanie wyników badań z różnych laboratoriów dla ekwiwalentnych siedzisk.
Określono metodę badania, wymagania dla wyposażenia, metodę oceny pomiaru i sposób przedstawiania wyniku badania w sprawozdaniu.
Niniejszy dokument odnosi się do konkretnych laboratoryjnych badań siedzisk, za pomocą których jest oceniane przenoszenie drgań do użytkowników dowolnego typu siedziska zastosowanego w pojazdach i terenowych maszynach mobilnych.
Normy aplikacyjne stosowane dla konkretnych pojazdów odwołują się do niniejszego dokumentu przy definiowaniu drganiowego sygnału testowego, które są typowe dla charakterystyki drgań tego typu bądź klasy pojazdu lub maszyny, w której ma zostać zamontowane siedzisko.
UWAGA Przykłady norm aplikacyjnych znajdują się w Bibliografii.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10326-1:2017-02 - wersja polska
Tytuł Drgania mechaniczne -- Laboratoryjna metoda oceny drgań siedziska w pojeździe -- Część 1: Wymagania podstawowe
Data publikacji 18-01-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 157, Zagrożeń Fizycznych w Środowisku Pracy
Wprowadza EN ISO 10326-1:2016 [IDT], ISO 10326-1:2016 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 30326-1:2000/A1:2008 - wersja angielska, PN-EN 30326-1:2000/A2:2012 - wersja angielska, PN-EN 30326-1:2000/Ap1:2013-10 - wersja polska, PN-EN 30326-1:2000/A1:2008 - wersja polska, PN-EN 30326-1:2000 - wersja polska, PN-EN 30326-1:2000/A2:2012 - wersja polska
ICS 43.020, 13.160, 65.060.10, 53.100