PN-EN ISO 10253:2006 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 10253:2017-01 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Jakość wody -- Test hamowania wzrostu glonów morskich Skeletonema constatum i Phaeodactylum triconutum

Zakres

Podano metodę oznaczania hamowania wzrostu jednokomórkowych glonów morskich przez substancje i mieszaniny zawarte w wodzie morskiej. Metoda może być stosowna w odniesieniu do substancji łatwo rozpuszczalnych w wodzie, które nie ulegają znaczącej degradacji lub eliminacji z układu doświadczalnego

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 10253:2006 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Test hamowania wzrostu glonów morskich Skeletonema constatum i Phaeodactylum triconutum
Data publikacji 26-07-2006
Data wycofania 12-01-2017
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN ISO 10253:2006 [IDT], ISO 10253:2006 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 10253:2002 - wersja polska
ICS 13.060.70
Zastąpiona przez PN-EN ISO 10253:2017-01 - wersja angielska