PN-EN IEC 63093-8:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 8: Rdzenie typu E

Zakres

W niniejszej części IEC 63093 określono wymiary ważne z punktu widzenia zamienności mechanicznej z zalecanego zakresu rdzeni ferrytowych typu E, zasadnicze wymiary korpusów cewek używanych z tymi rdzeniami a także rzeczywiste wartości parametrów potrzebne do ich obliczeń. Podano wytyczne dotyczące dopuszczalnych granic nieregularności powierzchniowych rdzeni E.
Specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny być użyteczne w negocjacjach handlowych dotyczących nieregularności powierzchniowych rdzeni między wytwórcami rdzeni ferrytowych a odbiorcami.
Stosowanie przyjętych norm, które zawierają bardziej szczegółowe specyfikacje dotyczące części składowych i które są zgodne z niniejszą normą, jest rozważane w załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe Niniejsza norma zastępuje PN-EN 62317-8:2007 oraz PN-EN 60424-3:2016-04 (częściowo łącznie z PN-EN IEC 63093-6:2018-12, PN-EN IEC 63093-7:2018-07 i PN-EN IEC 63093-11:2018-10).
Numer normy PN-EN IEC 63093-8:2019-01 - wersja angielska
Tytuł Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 8: Rdzenie typu E
Data publikacji 24-01-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 294, Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
Wprowadza EN IEC 63093-8:2018 [IDT], IEC 63093-8:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62317-8:2007 - wersja angielska, PN-EN 60424-3:2016-04 - wersja angielska
ICS 29.100.10