PN-EN IEC 63093-5:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 5: Rdzenie typu EP i części osprzętu do induktorów i transformatorów

Zakres

W niniejszej części IEC 63093 określono wymiary ważne z punktu widzenia zamienności mechanicznej z zalecanego zakresu rdzeni ferrytowych typu EP, zasadnicze wymiary korpusów cewek używanych z tymi rdzeniami i rozmieszczenie wyprowadzeń szpilkowych w układzie siatki metrycznej 2,50 mm obwodów drukowanych w stosunku do wymiarów rdzeni oraz rzeczywiste wartości parametrów potrzebne do ich obliczeń. Podano wytyczne dotyczące dopuszczalnych granic nieregularności powierzchniowych rdzeni EP.
Specyfikacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny być użyteczne w negocjacjach handlowych dotyczących nieregularności powierzchniowych rdzeni między wytwórcami rdzeni ferrytowych a odbiorcami.
Ogólne rozważania dotyczące konstrukcji tego szeregu rdzeni podano w załączniku A.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 63093-5:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Rdzenie ferrytowe -- Wytyczne dotyczące wymiarów i granic nieregularności powierzchniowych -- Część 5: Rdzenie typu EP i części osprzętu do induktorów i transformatorów
Data publikacji 15-11-2018
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 294, Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
Wprowadza EN IEC 63093-5:2018 [IDT], IEC 63093-5:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62317-5:2016-02 - wersja angielska
ICS 29.100.10