PN-EN IEC 62840-2:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
System wymiany baterii pojazdu elektrycznego -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa

Zakres

W niniejszej części IEC 62840 zostały przedstawione wymagania bezpieczeństwa dla systemu wymiany baterii, przeznaczone dla wymieniania układu baterii wymienialnych (SBS) pojazdów elektrycznych. System wymiany baterii jest przewidywany do przyłączenia do sieci zasilającej. Układ zasilania ma napięcie do 1 000 V dla prądu przemiennego lub do 1 500 V dla prądu stałego zgodnie z IEC 60038.
Niniejsza norma ma także zastosowanie do systemów wymiany baterii zasilanych z pokładowych systemów akumulowania energii (np. baterie buforowe).
Aspekty, które obejmuje niniejsza norma:
- wymagania bezpieczeństwa systemu wymiany baterii i/lub ich układów;
- wymagania bezpieczeństwa dla przesyłania danych;
- kompatybilność elektromagnetyczna (EMC);
- symbole i instrukcje;
- ochronę przed porażeniem elektrycznym i innymi niebezpieczeństwami.
Niniejsza norma ma zastosowanie do systemów wymiany baterii dla pojazdu elektrycznego (EV) wyposażonego w jeden lub więcej SBS.
UWAGA Systemy wymiany baterii dla pojazdów elektrycznych o lekkiej konstrukcji zgodnie z normą wieloczęściową IEC 61851-3 są w trakcie rozważania.
Niniejsza norma nie ma zastosowania do:
- aspektów związanych z utrzymaniem i obsługą stacji wymiany baterii (BSS);
- trolejbusów, pojazdów szynowych I pojazdów projektowanych głównie do użycia poza drogami;
- utrzymania i obsługi pojazdów elektrycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62840-2:2019-04 - wersja angielska
Tytuł System wymiany baterii pojazdu elektrycznego -- Część 2: Wymagania bezpieczeństwa
Data publikacji 29-04-2019
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN IEC 62840-2:2019 [IDT], IEC 62840-2:2016 [IDT]
ICS 43.120