PN-EN IEC 62812:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Pomiary małych rezystancji -- Metody pomiaru i wytyczne

Zakres

Pomiary rezystancji obarczone są zazwyczaj błędami wynikającymi z takich zjawisk jak np. rezystancja szeregowa w gałęzi pomiarowej, samonagrzewanie lub właściwości nieliniowe. To, czy wpływ tych zjawisk na pomiar rezystancji można zaakceptować, czy nie, zależy od wielkości każdego z czynników względem rezystancji i wymaganej dokładności. Stąd ryzyko błędnego pomiaru rezystancji wzrasta gdy maleje rezystancja oraz gdy zawęża się zakres tolerancji rezystancji.
Niniejszy dokument określa metody pomiaru i związane z nimi warunki badania, które eliminują lub ograniczają wpływ niekorzystnych zjawisk w celu zwiększenia dokładności pomiaru małych rezystancji.
Metody opisane w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do indywidualnych pomiarów rezystancji pojedynczych rezystorów, a także do pomiarów rezystancji będących częścią sekwencji badań. Metody te mają zastosowanie wtedy, gdy zostały powołane w odpowiedniej specyfikacji podzespołu, lub gdy zostały uzgodnione między klientem i producentem.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62812:2019-10 - wersja angielska
Tytuł Pomiary małych rezystancji -- Metody pomiaru i wytyczne
Data publikacji 01-10-2019
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN IEC 62812:2019 [IDT], IEC 62812:2019 [IDT]
ICS 31.040.01