PN-EN IEC 62646:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Elektrownie jądrowe --Sterowanie -- Procedury skomputeryzowane

Zakres

1.1 Przedmiot normy
Norma ta określa wymagania dotyczące całego cyklu życia procedur operacyjnych, które projektant chce skomputeryzować. Zawiera także wskazówki dotyczące podejmowania decyzji o tym, jakie rodzaje procedur powinny być skomputeryzowane i w jakim zakresie. Po skomputeryzowaniu procedury są określane jako "procedury skomputeryzowane" (ang. CBP).
1.2 Kontekst prowadzący do rozwoju i wykorzystania procedur skomputeryzowanych
Zwiększenie bezpieczeństwa, ułatwienie pracy i zwiększenie wykorzystania elektrowni jądrowej zawsze były bardzo cenionymi celami, które podczas eksploatacji elektrowni jądrowej zależą w dużej mierze od personelu operacyjnego i procedur operacyjnych. Technologia cyfrowa przyczynia się nie tylko do zapewnienia wydajnych sposobów automatyzacji kluczowych funkcji, ale także do udoskonalenia oprzyrządowania, sterowania i interfejsu człowiek-maszyna w elektrowni. Ponadto, jest coraz powszechniejsze i staje się praktyką wykorzystywanie technologii komputerowej w celu dostarczania operatorom instalacji procedur operacyjnych w formie elektronicznej, w czasie rzeczywistym. Można to zrobić zarówno w normalnych warunkach eksploatacyjnych, jak również w formie zaleceń do zastosowania w sytuacjach awaryjnych. Po prawidłowym wdrożeniu i utrzymywaniu na bieżąco aktualnymi, takie procedury operacyjne mogą zapewnić doskonalsze wsparcie dla wyższego bezpieczeństwa i lepszej efektywności operatora w porównaniu z procedurami opartymi na dokumentacji papierowej. Ich przygotowanie wymaga szczególnej troski i bliskiej współpracy z operatorami i projektantami instalacji, a także wymagać będzie ścisłej współpracy z projektantami systemu oprzyrządowania i sterowania (I&C).

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62646:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Elektrownie jądrowe --Sterowanie -- Procedury skomputeryzowane
Data publikacji 20-08-2019
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 266, Aparatury Jądrowej
Wprowadza EN IEC 62646:2019 [IDT], IEC 62646:2016 [IDT]
ICS 27.120.20