PN-EN IEC 62402:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Zarządzanie wycofaniem z użycia

Zakres

Niniejszy dokument zawiera wymagania i wskazówki dotyczące zarządzania wycofaniem z użycia, znajdujące zastosowanie w każdej organizacji, która jest zależna od innej organizacji, w celu uzyskania korzyści z użyteczności dostarczanych przez nią obiektów. Efektywny kosztowo proces zarządzania wycofaniem z użycia oraz działania stosowane do wdrożenia tego procesu mają zastosowanie we wszystkich fazach cyklu życia obiektu.
Niniejszy dokument obejmuje następujące obszary:
• ustalanie polityki zarządzania wycofaniem z użycia;
• tworzenie infrastruktury i organizacji;
• opracowanie planu zarządzania wycofaniem z użycia (OMP);
• opracowywanie strategii minimalizacji wycofania z użycia podczas projektowania;
• określanie podejścia do zarządzania wycofaniem z użycia;
• wybór rozwiązania dotyczącego wycofania z użycia i jego wdrażanie;
• pomiar i poprawa wyników działań związanych z zarządzaniem wycofania z użycia.
Wytyczne dotyczące zarządzania wycofaniem z użycia są ujęte w postaci uwag, załączników informacyjnych i odsyłaczy w Bibliografii.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62402:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Zarządzanie wycofaniem z użycia
Data publikacji 20-08-2019
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 9, Niezawodności
Wprowadza EN IEC 62402:2019 [IDT], IEC 62402:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62402:2008 - wersja angielska
ICS 21.020