PN-EN IEC 62325-503:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 503: Wskazówki dotyczące wymiany danych dla profilu rynku wg. IEC 62325-351

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy europejskich rynków energii elektrycznej.
Niniejszy dokument określa standard dla platformy komunikacyjnej, którą każdy operator systemu przesyłowego (TSO) w Europie może używać w celu niezawodnej i bezpiecznej wymiany dokumentów na potrzeby rynku energii. W związku z tym europejski uczestnik rynku (OSP, centrum nadzoru regionalnego, narzędzie dystrybucji, giełda energii itp.) mógłby skorzystać z jednej, wspólnej, zharmonizowanej i bezpiecznej platformy wymiany komunikatów z innymi uczestnikami; w ten sposób obniżając koszty budowy różnych platform informatycznych (IT), aby umożliwić kontakt ze wszystkimi zaangażowanymi stronami.
"MADES" (MArket Data Exchange Standard) to akronim oznaczający ten standard.
MADES to specyfikacja zdecentralizowanej wspólnej platformy komunikacyjnej opartej na międzynarodowych standardach IT:
• Z perspektywy aplikacji MADES określa interfejsy programowe do wymiany dokumentów elektronicznych z aplikacjami peer. Takie interfejsy zapewniają głównie środki do wysyłania i odbierania dokumentów z wykorzystaniem tak zwanego "systemu komunikacyjnego MADES" (lub "systemu MADES" lub po prostu "systemu"). Nadawca może zażądać informacji o statusie dostarczenia dokumentu, a odbiorca wysyła wiadomość zwrotną, potwierdzenie, po otrzymaniu dokumentu. Dzięki temu system MADES nadaje się do wymiany dokumentów w procesach biznesowych wymagających niezawodnej dostawy.
• MADES określa również usługi ukryte dla aplikacji, takie jak lokalizacja odbiorcy, status połączenia odbiorcy, routing wiadomości i bezpieczeństwo. Usługi obejmują katalog, uwierzytelnianie, podpisywanie, szyfrowanie, śledzenie wiadomości, rejestrowanie komunikatów i tymczasowe przechowywanie wiadomości.
Celem MADES jest stworzenie bezpiecznego standardu wymiany komunikatów w oparciu o standardowe protokoły komunikacyjne i wykorzystanie najlepszych praktyk informatycznych do wymiany danych w dowolnej sieci komunikacyjnej TCP/IP w celu ułatwienia wymiany informacji między przedsiębiorstwami (B2B), zgodnie z opisem w IEC 62325-351 i serią IEC 62325-451.
System MADES działa jako organizacja pocztowa: transportowany obiekt jest "komunikatem", w którym dokument nadawcy jest bezpiecznie pakowany w kopertę zawierającą metadane, która jest niezbędna do transportu, śledzenia i dostarczania.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62325-503:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Struktura komunikacji dla rynku energii -- Część 503: Wskazówki dotyczące wymiany danych dla profilu rynku wg. IEC 62325-351
Data publikacji 01-03-2019
Liczba stron 96
Grupa cenowa X
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN IEC 62325-503:2018 [IDT], IEC 62325-503:2018 [IDT]
ICS 33.200