PN-EN IEC 62325-301:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 349,40  PLN Z VAT: 429,76  PLN
Struktura komunikacji dla rynku energii -- Cześć 301: Wspólny model informacyjny (CIM) rozszerzenia dla rynków

Zakres

Niniejsza część normy IEC 62325 określa wspólny model informacyjny dla zderegulowanego rynku energii.
Wspólny model informacyjny (CIM) jest abstrakcyjnym modelem, który reprezentuje wszystkie główne obiekty w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym, zazwyczaj wykorzystywane w działaniach eksploatacyjnych przedsiębiorstwa i zarządzaniu rynkiem. Przez stworzenie znormalizowanego sposobu reprezentowania zasobów systemu elektroenergetycznego jako klas obiektów i atrybutów wraz z ich wzajemnymi powiązaniami, CIM ułatwia integrację aplikacji systemu zarządzania rynkiem (MMS) opracowanych niezależnie przez różnych producentów; miedzy całymi systemami MMS opracowanymi niezależnie lub między systemem MMS a innymi systemami związanymi z różnymi aspektami zarządzania rynkiem, takimi jak systemy alokacji generacji, zarządzanie dzień do przodu, bilansowanie, rozliczanie itp.
CIM zapewnia integrację poprzez zdefiniowanie wspólnego języka (tzn. semantyki) opartego na CIM umożliwiając tym aplikacjom lub systemom dostęp do danych publicznych i wymianę informacji niezależnie od tego jak ta informacja jest wewnętrznie przedstawiana. Obiekty reprezentowane w CIM są abstrakcyjne z natury i mogą być używane w szerokiej dziedzinie aplikacji. Zastosowanie CIM wykracza daleko poza zastosowanie w systemach zarządzania rynkiem.
W związku z rozmiarem kompletnego CIM, klasy obiektu zawarte w CIM są grupowane w szereg logicznych pakietów, z których każdy reprezentuje określoną część całego systemu elektroenergetycznego który podlega modelowaniu. Zbieranie tych pakietów jest rozwijane jako odrębna norma międzynarodowa. Ta konkretna norma międzynarodowa precyzuje zestaw pakietów który zapewnia logiczną postać aspektów funkcjonalnych zarządzania rynkiem, w ramach rynku energii elektrycznej, i innych aspektów funkcjonalnych, w tym aspektów środowiskowych, które są ściśle powiązane z rynkami energii elektrycznej i które są podzielone pomiędzy wszystkie aplikacje. Inne normy określają bardziej charakterystyczne części modelu co jest wymagane tylko przez określone aplikacje. Podpunkt 4.2 zapewnia bieżące grupowanie pakietów w standardowy dokument.
Ta nowa edycja IEC 62325-301 zawiera wsparcie dla komunikacji po stronie popytu w obrębie rynku hurtowego. W IEC 62325-301 dodatki obejmują wsparcie dla rejestracji zasobów popytem i rejestrowania zasobów uczestniczących w rynku, jak również wsparcie dla wdrożenia i oceny wydajności zasobów po stronie popytu. Nowy pakiet został włączony do nowej edycji IEC 62325-301 wsparcia danych środowiskowych (pogodowych). Ten nowy pakiet "ekologiczny" zapewnia wsparcie dla warunków pogodowych w tym prognoz, obserwacji, pomiarów, zjawisk i ostrzeżeń. Dodatkowe aktualizacje, które zostały dodane w ramach pakietu "MarketManagemet" w celu wspierania przejrzystości przepisów, przepływów między rynkami i nowe kody sieciowe do wspierania rynków europejskich. Aktualizacje te obejmują nowe klasy, atrybuty i skojarzenia w ramach pakietów IEC 62325, a także aktualizacje do istniejących klas, atrybutów i skojarzenia w celu dokładnego reprezentowania istniejących przypadków użycia.

* wymagane pola

Bez VAT: 349,40  PLN Z VAT: 429,76  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62325-301:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Struktura komunikacji dla rynku energii -- Cześć 301: Wspólny model informacyjny (CIM) rozszerzenia dla rynków
Data publikacji 24-10-2018
Liczba stron 450
Grupa cenowa XK
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 183, Bezpieczeństwa Urządzeń Informatycznych, Telekomunikacyjnych i Biurowych
Wprowadza EN IEC 62325-301:2018 [IDT], IEC 62325-301:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62325-301:2014-12 - wersja angielska
ICS 27.010, 35.240.50