PN-EN IEC 62271-209:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 209: Przyłącza kablowe do rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe powyżej 52 kV -- Kable o izolacji olejowej, gazowej oraz wytłaczanej -- Głowice kablowe olejowe, gazowe i suche

Zakres

Niniejsza część IEC 62271 dotyczy jedno- i trójfazowych zestawów przyłączy dla kabli w izolacji olejowej, gazowej i wytłaczanej przeznaczonych do przyłączania rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych (GIS) wtedy gdy stosowane są głowice kablowe olejowe, gazowe lub suche, a pomiędzy izolacją kablową i izolacją gazową rozdzielnicy znajduje się oddzielająca je przegroda izolacyjna.
Celem niniejszego dokumentu jest ustanowienie elektrycznych i mechanicznych wymagań w zakresie wymienialności pomiędzy głowicami kablowymi a rozdzielnicami z izolacją gazową w osłonach metalowych oraz określenie ograniczeń w zasilaniu. Norma uzupełnia i poprawia, jeżeli ma to zastosowanie, odpowiednie normy IEC. W niniejszym dokumencie termin „rozdzielnica” jest używany w odniesieniu do GIS - „rozdzielnicy z izolacją gazową w osłonach metalowych”.
Norma nie dotyczy bezpośrednio głowic kablowych zanurzonych, jak podano w broszurze CIGRE 89 [4].

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62271-209:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Część 209: Przyłącza kablowe do rozdzielnic z izolacją gazową w osłonach metalowych na napięcia znamionowe powyżej 52 kV -- Kable o izolacji olejowej, gazowej oraz wytłaczanej -- Głowice kablowe olejowe, gazowe i suche
Data publikacji 12-08-2019
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 74, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Wysokonapięciowej
Wprowadza EN IEC 62271-209:2019 [IDT], IEC 62271-209:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62271-209:2008 - wersja angielska
ICS 29.130.10