PN-EN IEC 62026-1:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Niniejszą normę stosuje się do interfejsów między niskonapięciową aparaturą rozdzielczą i sterowniczą a sterownikami (np. sterownikami programowalnymi, komputerami osobistymi itp.)
Niniejszej normy nie stosuje się do sieci komunikacji przemysłowej wyższego poziomu, które powszechnie są znane jako magistrale danych i są opracowywane przez Podkomitet IEC 65C.
Celem niniejszej normy jest harmonizacja i określenie zasad, elementów składowych i wymagań o charakterze ogólnym odnoszących się do przemysłowych CDI. Cechy te, zawarte w różnych normach dotyczących CDI, które mogą być uznane jako ogólne, zostały połączone razem w niniejszej części IEC 62026.
Każdy CDI wymaga stosowania dwóch dokumentów, potrzebnych do określenia wszystkich wymagań i badań:
a) Niniejszego dokumentu, traktowanego jako "IEC 62026-1" w odpowiednich normach obejmujących różne rodzaje CDI;
b) odpowiedniej części IEC 62026, dotyczącej określonego CDI.
Odpowiednia część normy dotycząca CDI może pomijać wymagania ogólne, jeżeli nie mają one zastosowania, lub może dodawać nowe, jeżeli są one niewłaściwe w szczególnych przypadkach, ale nie może odbiegać od wymagań, ponieważ jest to istota prawa technicznego.
UWAGA – Wymagania specyficzne dotyczące wyrobów wchodzących w skład CDI są podane w odpowiednich normach wyrobu. Wymagania te stosuje się jako dodatkowe do podanych w niniejszej Normie Międzynarodowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 62026-1:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Interfejsy sterowników (CDI) -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 08-08-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN IEC 62026-1:2019 [IDT], IEC 62026-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62026-1:2010 - wersja polska
ICS 29.130.20