PN-EN IEC 61987-92:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych -- Struktura i elementy danych w katalogach wyposażenia procesowego -- Część 92: Wykazy właściwości (LOP) wyposażenia pomiarowego na użytek elektronicznej wymiany danych -- Aspekt LOP

Zakres

W niniejszej części IEC 61987 przedstawiono wykazy właściwości LOP w aspekcie wyposażenia dla automatyzacji procesów przemysłowych. Struktura LOP odpowiada ogólnej strukturze zdefiniowanej w IEC 61987-11 i zgadza się z wytycznymi dla konstruowania LOP, określonymi w IEC 61987-10.
Biblioteki właściwości i bloki użyte w aspekcie LOP są zestawione w Załączniku B i Załączniku C.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61987-92:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych -- Struktura i elementy danych w katalogach wyposażenia procesowego -- Część 92: Wykazy właściwości (LOP) wyposażenia pomiarowego na użytek elektronicznej wymiany danych -- Aspekt LOP
Data publikacji 20-09-2018
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 50, Automatyki i Robotyki Przemysłowej
Wprowadza EN IEC 61987-92:2018 [IDT], IEC 61987-92:2018 [IDT]
ICS 25.040.40, 35.240.50