PN-EN IEC 61400-21-1:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 21-1: Pomiary i ocena charakterystyk elektrycznych -- Turbozespoły wiatrowe

Zakres

W niniejszej części IEC 61400 zawarto:
• definicje i specyfikacje wielkości do określenia dla opisu charakterystyk sieci przyłączonej do turbozespołu wiatrowego;
• procedury pomiarowe dla określenia charakterystyk elektrycznych;
• procedury do oceny podporządkowania z wymaganiami połączeń elektrycznych, łącznie z oszacowaniem oczekiwanej jakości energii elektrycznej z turbozespołu wiatrowego, gdy jest usytuowany w specyficznym terenie.
Procedury pomiarowe są słuszne dla pojedynczych turbozespołów wiatrowych z przyłączem trójfazowym. Procedury pomiarowe są słuszne dla turbozespołu wiatrowego o dowolnej wielkości, chociaż w niniejszej części IEC 61400 wymaga się jedynie typów turbozespołów wiatrowych przeznaczonych do sieci zasilania elektrycznego badane i scharakteryzowane zgodnie z niniejszą częścią IEC 61400.
Mierzone charakterystyki są słuszne dla specyficznej konfiguracji i trybu pracy ocenianej rodziny turbozespołów wiatrowych. Jeżeli mierzona własność oparta jest na sterowanych (regulowanych) parametrach i jeżeli zachowanie turbozespołu wiatrowego może się zmieniać z tą własnością, powinno być to określone w sprawozdaniu z badań, Przykład: Zabezpieczenie sieci, tam gdzie poziom odłączenia bazuje na parametrze, a w badaniu weryfikuje się jedynie poprawność działania zabezpieczenia, a nie poziom parametru.
Procedury pomiarowe są tak zaprojektowane, aby były w miarę możliwości uniezależnione od miejsca, aby mierzone charakterystyki elektryczne dla na przykład miejsca badania mogły być uważane jako reprezentatywne dla innych miejsc.
Niniejszy dokument jest przeznaczony do badania turbozespołów wiatrowych, wszystkich procedur, pomiarów i badań odnoszących się do elektrowni wiatrowych będących w zakresie 61400-21-2.
Procedury do oceny charakterystyk elektrycznych są słuszne dla turbozespołów wiatrowych w połączeniu z PCC w systemach energetycznych o stabilnej częstotliwości sieci.
UWAGA
Dla celów niniejszego dokumentu zastosowano następujące terminy dla napięcia systemowego:
– Niskie napięcie (LV) odnoszące się do Un ≤ 1 Kv;
– Średnie napięcie (MV) odnoszące się do 1 kV < Un ≤ 35 kV;
– Wysokie napięcie (HV) odnoszące się do 35 kV < Un ≤ 220 kV;
– Bardzo wysokie napięcie (EHV) odnoszące się do Un > 220 kV.

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61400-21-1:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Systemy wytwarzania energii wiatrowej -- Część 21-1: Pomiary i ocena charakterystyk elektrycznych -- Turbozespoły wiatrowe
Data publikacji 13-08-2019
Liczba stron 154
Grupa cenowa XC
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN IEC 61400-21-1:2019 [IDT], IEC 61400-21-1:2019 [IDT]
ICS 27.180