PN-EN IEC 61340-6-1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Elektryczność statyczna -- Część 6-1: Kontrola parametrów elektrostatycznych w służbie zdrowia -- Wymagania ogólne dla placówek

Zakres

Niniejsza część IEC 61340 ma zastosowanie do obiektów świadczących opiekę zdrowotną, takich jak szpitale, centra opieki i kliniki.

Norma określa wymagania techniczne i zalecenia dotyczące kontroli zjawisk elektrostatycznych w placówkach ochrony zdrowia, w tym wymagania dla sprzętu, materiałów i produktów używanych do kontroli elektryczności statycznej.

Wymagania niniejszej normy nie mają zastosowania do elektrycznego sprzętu medycznego określonego w normie IEC 60601-1 i urządzeń medycznych do diagnozy in vitro (IVD) określonych w IEC 61010-2-101.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61340-6-1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Elektryczność statyczna -- Część 6-1: Kontrola parametrów elektrostatycznych w służbie zdrowia -- Wymagania ogólne dla placówek
Data publikacji 19-12-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza EN IEC 61340-6-1:2018 [IDT], IEC 61340-6-1:2018 [IDT]
ICS 11.040.01, 17.220.20