PN-EN IEC 61290-4-3:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 4-3: Przejściowe parametry mocy -- Jednokanałowe wzmacniacze optyczne z kontrolą mocy wyjściowej

Zakres

Niniejsza część IEC 61290 odnosi się do podstawowych podsystemów ze wzmocnieniem optycznym z kontrolą mocy wyjściowej. Odnosi się ona do komercyjnie dostępnych wzmacniaczy światłowodowych (OFA) wykorzystujących aktywne włókna domieszkowane jonami ziem rzadkich, jak wskazano w IEC 61291-1, jak również do alternatywnych wzmacniaczy optycznych, które mogą być wykorzystywane do pracy jednokanałowej z kontrolą mocy wyjściowej, takich jak półprzewodnikowe wzmacniacze optyczne (SOA).
Przedmiotem niniejszego dokumentu jest sformułowanie ogólnych podstaw odnośnie dynamicznych zjawisk przejściowych we wzmacniaczach optycznych (OA) oraz ich pomiarów jak również wskazanie znormalizowanych metod badawczych IEC, które zapewnią dokładne i wiarygodne pomiary podanych poniżej parametrów przejściowych:

a) odpowiedź na przejściowe zmiany mocy;
b) nadmierna kompensacja odpowiedzi na przejściowy spadek mocy;
c) offset mocy w stanie ustalonym;
d) czas odpowiedzi na przejściowe zmiany mocy.

Rozważanymi bodźcami oraz odpowiedziami są:

1) wzrost mocy w kanale (wzrost skokowy)
2) spadek mocy w kanale (spadek skokowy)
3) wzrost/spadek mocy w kanale (odpowiedź przejściowa impulsowa)
4) spadek/wzrost mocy w kanale (odwrócona odpowiedź przejściowa impulsowa)
5) wzrost/spadek/wzrost mocy w kanale (odpowiedź przejściowa ‘piorun’)
6) spadek/wzrost/spadek mocy w kanale (odwrócona odpowiedź przejściowa ‘piorun’).

Parametry te zostały zawarte, aby zapewnić kompletny opis dynamicznego zachowania wzmacniacza optycznego z kontrolą mocy wyjściowej. Definicje testów zawarte w niniejszym dokumencie mają zastosowanie w przypadku wzmacniaczy światłowodowych (OFA) lub alternatywnych wzmacniaczy optycznych (OA). Jednakże opis w Załączniku A skoncentrowany jest na parametrach fizycznych wzmacniaczy światłowodowych (OFA) i zawiera szczegółowy opis zachowania się wzmacniacza światłowodowego (OFA) nie zawierając podobnego opisu dla wzmacniaczy optycznych (OA) innego typu. Załącznik B zawiera szczegółowy opis podstaw zjawisk dynamicznych we wzmacniaczach z kontrolą mocy wyjściowej w warunkach przejściowych, a Załącznik C zawiera szczegóły dotyczące wpływu szybkości przejściowych zmian mocy wejściowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61290-4-3:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Wzmacniacze optyczne -- Metody badań -- Część 4-3: Przejściowe parametry mocy -- Jednokanałowe wzmacniacze optyczne z kontrolą mocy wyjściowej
Data publikacji 31-10-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 61290-4-3:2018 [IDT], IEC 61290-4-3:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61290-4-3:2016-02 - wersja angielska
ICS 33.180.30