PN-EN IEC 61265:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Elektroakustyka -- Aparatura do pomiaru hałasu statków powietrznych -- Wymagania dotyczące właściwości układów do pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego w certyfikacji statków powietrznych w zakresie hałasu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące elektroakustycznych właściwości układów używanych do pomiaru hałasu w celu certyfikacji statków powietrznych w zakresie hałasu oraz w celu przeprowadzania porównań pomiędzy typami statków powietrznych, a także przedstawiono metody wykonywania badań okresowych w celu sprawdzenia, czy właściwości tych układów nadal spełniają podane wymagania w ustalonych granicach.
Na ogół układ do pomiaru hałasu w tym celu jest zestawem przyrządów od mikrofonu, z jego osłoną przeciwwietrzną i pozostałym wyposażeniem poprzez urządzenia do rejestracji i przetwarzania danych, do odpowiedniego wyjścia. Różne układy pomiarowe, niezależnie od ich składu, wykonują potrzebne funkcje na różne sposoby oraz działają analogowo lub cyfrowo.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61265:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Elektroakustyka -- Aparatura do pomiaru hałasu statków powietrznych -- Wymagania dotyczące właściwości układów do pomiaru poziomów ciśnienia akustycznego w certyfikacji statków powietrznych w zakresie hałasu
Data publikacji 21-11-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN IEC 61265:2018 [IDT], IEC 61265:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61265:1999 - wersja polska
ICS 49.020, 17.140.30, 17.140.50