PN-EN IEC 61204-7:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Zasilacze impulsowe niskiego napięcia -- Część 7: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Zakres

Niniejsza część IEC 61204 wyszczególnia wymagania bezpieczeństwa dla zespołów zasilaczy impulsowych (SMPS) zasilanych z napięć źródłowych do 1 000 V AC lub 1 500 V DC, zapewniających wyjście(a) AC i/lub DC, z wyjątkiem wyjścia(wyjść) falownika o komutacji siecią AC (zobacz wyjątki w 1.2).
UWAGA 1 Ten dokument obejmuje definicją przekształtniki DC/DC.
UWAGA 2 Zasilacze mogą zapewniać dodatkowe odgałęzienia gniazd zasilania AC, kiedy takie wyjścia są zasilane z linii AC.
Ta norma wyrobu obejmuje zarówno samodzielne SMPS jak i części składowe SMPS określone w tym dokumencie. Wyposażenie zasilania i dystrybucji DC, które dostarcza, rozprowadza, monitoruje i steruje izolowanym obwodem wtórnym zasilania dla innego wyposażenia typowo użyte w aplikacjach komunikacyjnych (patrz Załącznik AC).
Wyposażenie, które jest w zakresie Załącznika AC, składa się z niektórych lub wszystkich niżej wymienionych:
– tablice rozdzielcze, tablice zasilające, rozłączniki i nadprądowe urządzenia ochronne;
– wyposażenie sterowania i nadzoru;
– zespoły składające się z: stelaży, półek i obudów, które mogłyby zawierać jakikolwiek z powyższych komponentów, osprzęt łączeniowy, zasilacze (takie jak prostowniki, przetwornice i falowniki), baterie i inne związane urządzenia peryferyjne.
Dopóki żadne normy nie istnieją, użycie niniejszej normy dla innych zastosowań nie jest wykluczone.

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61204-7:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Zasilacze impulsowe niskiego napięcia -- Część 7: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Data publikacji 15-11-2018
Liczba stron 136
Grupa cenowa XB
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN IEC 61204-7:2018 [IDT], IEC 61204-7:2016 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 61204-7:2009/A11:2009 - wersja angielska, PN-EN 61204-7:2009 - wersja polska
ICS 29.200