PN-EN IEC 61188-6-4:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Płytki drukowane i zespoły na płytkach drukowanych -- Projektowanie i zastosowanie -- Część 6-4: Wzory mozaiki pól -- Wymagania wspólne rysunków wymiarowych elementów do montażu powierzchniowego (SMD) dotyczące wzoru mozaiki pól

Zakres

W niniejszej części IEC 61188 określono wymagania wspólne dotyczące rysunków wymiarowych elementów do montażu powierzchniowego (SMD) z punktu widzenia wzoru mozaiki pól.
Celem niniejszego dokumentu jest zapobieganie problemom związanym z projektowaniem mozaik pól spowodowanych brakiem informacji i/lub bezużytecznością informacji zawartej na rysunkach przedstawiających kształt SMD jak też zwiększenie użyteczności serii norm IEC 61188-6.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do przyrządów półprzewodnikowych i elementów elektrycznych do montażu powierzchniowego.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61188-6-4:2019-10 - wersja angielska
Tytuł Płytki drukowane i zespoły na płytkach drukowanych -- Projektowanie i zastosowanie -- Część 6-4: Wzory mozaiki pól -- Wymagania wspólne rysunków wymiarowych elementów do montażu powierzchniowego (SMD) dotyczące wzoru mozaiki pól
Data publikacji 01-10-2019
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN IEC 61188-6-4:2019 [IDT], IEC 61188-6-4:2019 [IDT]
ICS 31.180