PN-EN IEC 61162-450:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 450: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Wzajemne połączenie ethernetowe

Zakres

W niniejszej części IEC 61162 określono wymagania i metody badań dla szybkiej komunikacji między pokładowymi nawigacyjnymi i radionawigacyjnymi urządzeniami na statku, jak również między tymi systemami i innymi systemami statku w przypadku gdy potrzebna jest komunikacja z urządzeniami nawigacyjnymi i radiokomunikacyjnymi. Niniejsza część IEC 61162 oparta jest na zastosowaniu odpowiedniego pakietu istniejących norm międzynarodowych w celu zapewnienia ram do implementacji transferu danych między urządzeniami w pokładowej sieci Ethernetowej.
W niniejszej normie określono sieć typu Ethernet opartą na magistrali, gdzie każdy słuchający może otrzymywać wiadomości od nadawcy o następujących właściwościach:
• Niniejsza norma zawiera postanowienia dotyczące grupowego rozpowszechniania informacji sformatowanych zgodnie z IEC 61162-1, na przykład ustalenia pozycji i inne pomiary, jak również postanowienia dotyczące przesyłania ogólnych bloków danych (pliki binarne), na przykład między radarem a VDR i zawiera również postanowienia dotyczące grupowego rozpowszechniania informacji sformatowanych zgodnie z IEC 61162-3, na przykład ustalenia pozycji i inne pomiary.
• Niniejsza norma ogranicza się do protokołów dla urządzeń (węzły sieci) dołączonych do pojedynczej sieci Ethernet obejmującej tylko poziom OSI, jedno lub dwa urządzenia i przewody (infrastruktura sieci).
• Niniejsza norma zawiera wymagania tylko dla interfejsów urządzeń. Poprzez określenie protokołów przesyłania zdań IEC 61162-1, wiadomości PGN IEC 61162-3 i ogólne dane pliku binarnego wymagania te zapewnią interoperacyjność między urządzeniem zgodnymi z niniejszą normą jak również z pewnym poziomem bezpiecznego zachowania samego urządzenia.
• Niniejsza norma pozwala urządzeniu używającemu innego protokołu niż ten określony w niniejszej normie do dzielenia się infrastrukturą pod warunkiem, że jest dostarczone z interfejsami, które spełniają wymagania opisane dla ONF.
• Niniejsza norma zawiera postanowienia dotyczące filtrowania ruchu w sieci w celu ograniczenia ilości ruchu do poziomu umożliwiającego zarządzanie dla każdego poszczególnego urządzenia.

Niniejsza norma nie zawiera żadnych wymagań systemowych innych niż te, które można wywnioskować z sumy wymagań dla poszczególnych urządzeń. Powiązana norma IEC 61162-460 dotyczy dalszych wymagań systemowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 61162-450:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia i systemy nawigacji i radiokomunikacji morskiej -- Interfejsy cyfrowe -- Część 450: Wielu mówiących i wielu słuchających -- Wzajemne połączenie ethernetowe
Data publikacji 07-12-2018
Liczba stron 94
Grupa cenowa X
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 177, Projektowania i Produkcji Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
Wprowadza EN IEC 61162-450:2018 [IDT], IEC 61162-450:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61162-450:2011 - wersja angielska, PN-EN 61162-450:2011/A1:2016-11 - wersja angielska
ICS 47.020.70