PN-EN IEC 60947-7-4:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Część 7-4: Wyposażenie pomocnicze -- Listwy zaciskowe płytek obwodów drukowanych przeznaczone do przewodów miedzianych

Zakres

Niniejsza część IEC 60947 określa wymagania dla listew zaciskowych do płytek obwodów drukowanych, przeznaczonych do zastosowań przemysłowych i innych podobnych zastosowań.
Montaż i zamocowanie na płytce obwodu drukowanego wykonywane są za pomocą lutowania, wciskania lub metodami równoważnymi tak, aby uzyskać połączenie elektryczne i mechaniczne pomiędzy przewodami miedzianymi a płytką obwodu drukowanego.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do listew zaciskowych do płytek drukowanych, przeznaczonych do przyłączenia przewodów miedzianych, poddanych lub nie poddanych specjalnemu przygotowaniu, o przekrojach od 0,08 mm2 do 300 mm2 (AWG 28/600 kcmil), stosowanych w obwodach o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 000 V AC o częstotliwości do 1 000 Hz lub 1 500 V DC.
UWAGA 1 Listwy zaciskowe do dużych przekrojów przewodów przeznaczone są do szczególnych konstrukcji wysokoprądowych płytek obwodów drukowanych. Zakres przekrojów do 300 mm² zachowuje się w celu uwzględniania wszelkich możliwych zastosowań. Przykłady wysokoprądowych płytek obwodów drukowanych i listew zaciskowych do tych obwodów pokazano w Załączniku C.
UWAGA 2 AWG jest skrótem „American Wire Gage” [Gage (US) = Gauge (UK)]
kcmil = 1 000 cmil
1 cmil = 1 circular mil = powierzchnia przekroju kołowego o średnicy 1 mil
1 mil = 1/1000 cala
Dokument ten może być stosowany jako wytyczne dla specjalnych typów listew zaciskowych do płytek obwodów drukowanych z komponentami, takimi jak element odłączający, zintegrowanymi wkładkami bezpiecznikowymi lub z innymi wymiarami przewodów.
W niniejszej normie termin “element zaciskowy” używa się w stosownych przypadkach zamiast pojęcia “zacisk”. Jest to uwzględniane w przypadku odwołań do IEC 60947-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60947-7-4:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa Część 7-4: Wyposażenie pomocnicze -- Listwy zaciskowe płytek obwodów drukowanych przeznaczone do przewodów miedzianych
Data publikacji 16-04-2019
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN IEC 60947-7-4:2019 [IDT], IEC 60947-7-4:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60947-7-4:2013-12 - wersja angielska
ICS 29.130.20