PN-EN IEC 60904-3:2019-09 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Elementy fotowoltaiczne -- Część 3: Zasady pomiaru elementów fotowoltaicznych (PV) do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowej charakterystyki widmowej promieniowania słonecznego

Zakres

Niniejsza cześć IEC 60904 ma zastosowanie do następujących elementów fotowoltaicznych w zastosowaniach naziemnych:
– ogniwa słoneczne z lub bez pokrycia ochronnego;
– podzespoły ogniw słonecznych;
– moduły; oraz
– systemy.

UWAGA Określenie “próbka testowa” używane jest w odniesieniu do dowolnego z trzech wymienionych elementów.

Zasady ujęte w niniejszym dokumencie obejmują testy w warunkach zarówno naturalnego, jak i symulowanego światła słonecznego.

Konwersja fotowoltaiczna jest spektralnie selektywna z powodu samej natury materiałów półprzewodnikowych wykorzystywanych w ogniwach i modułach PV. Aby móc porównać wydajność różnych elementów oraz materiałów PV wzorcowy rozkład widmowy promieniowania słonecznego jest niezbędny. Niniejszy dokument zawiera taki wzorcowy rozkład widmowy promieniowania słonecznego.

Niniejszy dokument opisuje również podstawowe zasady pomiaru w celu wyznaczenia elektrycznych parametrów wyjściowych elementów PV. Zasady podane w niniejszym dokumencie zostały tak opracowane aby powiązać wydajność elementów PV z typowym wzorcowym rozkładem widmowym promieniowania słonecznego.

Wzorcowy rozkład widmowy promieniowania słonecznego podany jest w niniejszym dokumencie po to by umożliwić klasyfikację symulatorów światła słonecznego stosownie do wymagań zawartych w normie IEC 60904-9.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60904-3:2019-09 - wersja angielska
Tytuł Elementy fotowoltaiczne -- Część 3: Zasady pomiaru elementów fotowoltaicznych (PV) do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowej charakterystyki widmowej promieniowania słonecznego
Data publikacji 16-09-2019
Liczba stron 68
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN IEC 60904-3:2019 [IDT], IEC 60904-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60904-3:2016-11 - wersja angielska
ICS 27.160