PN-EN IEC 60794-1-31:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Kable światłowodowe -- Część 1-31:Specyfikacja ogólna -- Elementy kabla światłowodowego -- Wstążka światłowodowa

Zakres

Niniejsza część IEC 60794 jest specyfikacją ogólną dotyczącą wstążek światłowodowych. Wymagania opisane w niniejszej części odnoszą się do światłowodowych kabli wstążkowych przeznaczonych do współpracy ze sprzętem telekomunikacyjnym i z urządzeniami, w których wykorzystywane są podobne techniki, w szczególności do kabli światłowodowych do użytku wewnętrznego wg IEC 60794-2 oraz do użytku zewnętrznego wg IEC 60794-3. Szczegółowe specyfikacje do każdego z zastosowań podano w IEC 60794-2 i IEC 60794 -3.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60794-1-31:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Kable światłowodowe -- Część 1-31:Specyfikacja ogólna -- Elementy kabla światłowodowego -- Wstążka światłowodowa
Data publikacji 07-11-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 60794-1-31:2018 [IDT], IEC 60794-1-31:2018 [IDT]
ICS 33.180.10