PN-EN IEC 60793-1-32:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Światłowody -- Część 1-32: Metody pomiarów i procedury badań -- Usuwalność pokrycia

Zakres

Niniejsza część IEC 60793 ma zastosowanie głównie do badania włókien zarówno w postaci wytworzonej bezpośrednio przez producenta jak również pokrytych później powłoką (pokrycie ścisłe) przy użyciu różnego rodzaju polimerów. Badanie może być przeprowadzone zarówno na nowych włóknach, jak i na włóknach, które uprzednio poddane zostały oddziaływaniu różnych środowisk.

Badanie odnosi się do włókien A1, A2, A3, B oraz C o nominalnej średnicy ich części szklanej wynoszącej 125 μm.

Przedmiotem niniejszego dokumentu jest ustalenie jednolitych wymagań dotyczących właściwości mechanicznej, jaką jest usuwalność pokrycia. W niniejszym badaniu określa się siłę wymaganą do mechanicznego usunięcia pokrycia ochronnego z włókna światłowodowego wzdłuż jego osi podłużnej.

Celem niniejszego badania nie jest określenie sposobu na zmaksymalizowanie wytrzymałości włókna po usunięciu pokrycia, ani określenie najlepszych warunków usuwania pokryć ze światłowodów w warunkach polowych.

Niniejsze badanie dotyczy światłowodów z pokryciem polimerowym o nominalnej średnicy zewnętrznej mieszczącej się w zakresie od 200 μm do 900 μm.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60793-1-32:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Światłowody -- Część 1-32: Metody pomiarów i procedury badań -- Usuwalność pokrycia
Data publikacji 16-05-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 60793-1-32:2018 [IDT], IEC 60793-1-32:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60793-1-32:2011 - wersja angielska
ICS 33.180.10