PN-EN IEC 60793-1-31:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Światłowody -- Część 1-31: Metody pomiarów i procedury badań -- Wytrzymałość na rozciąganie

Zakres

Niniejsza część IEC 60793 podaje wartości wytrzymałości próbek światłowodów na rozciąganie przy obciążeniu dynamicznym. Metoda dotyczy badań odcinków światłowodowych włókien szklanych nieumieszczonych w kablach i nie tworzących pakietów. Odcinki włókna są niszczone w wyniku kontrolowanego działania, narastającego nacisku lub naprężenia, które jest jednakowe na całej długości i w całym przekroju włókna. Nacisk lub naprężenie rosną ze stałą nominalną prędkością aż do wystąpienia uszkodzenia.

Rozkład wartości wytrzymałości na rozciąganie danego włókna silnie zależy od długości próbki, prędkości narastania obciążenia i warunków środowiskowych. Badanie znajduje zastosowanie przy kontroli, w której wymagane są dane statystyczne dotyczące wytrzymałości włókna. Wyniki są raportowane jako średnie rozkładu statystycznej kontroli jakości. Zwykle badanie jest przeprowadzane po kondycjonowaniu próbki w warunkach oddziaływania temperatury i wilgoci. W niektórych przypadkach może wystarczyć wykonanie pomiarów w warunkach temperatury i wilgotności otoczenia.

Niniejsza metoda znajduje zastosowanie do światłowodów kategorii A1, A2, A3, oraz do klas B i C.

Przedmiotem niniejszego dokumentu jest ustalenie jednolitych wymagań dotyczących właściwości mechanicznej, jaką jest wytrzymałość na rozciąganie.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60793-1-31:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Światłowody -- Część 1-31: Metody pomiarów i procedury badań -- Wytrzymałość na rozciąganie
Data publikacji 24-06-2019
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN IEC 60793-1-31:2019 [IDT], IEC 60793-1-31:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60793-1-31:2011 - wersja angielska
ICS 33.180.10