PN-EN IEC 60512-23-3:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 23-3: Badania ekranowania i filtrowania -- Badanie 23c: Skuteczność ekranowania złączy i akcesoriów – Metoda linii wprowadzającej sygnał

Zakres

W niniejszej części IEC 60512 określono znormalizowaną metodę badawczą do pomiaru skuteczności ekranowania SE złącza ekranowanego lub złącza bez integralnej osłony wyposażonego w akcesorium i zakończonego ekranowanym kablem.
Kompletny zespół osiąga ciągłą zdolność ekranowania 360° na całej jego długości.
Niniejszą metodę badań można stosować do złączy ekranowanych i akcesoriów złączy umożliwiających ekranowanie. Można badać następujące rozwiązania konstrukcyjne złączy:
– złącza okrągłe;
– złącza prostokątne;
– złącza do płytek drukowanych;
– akcesoria ekranujące złącze.
Niniejsza metoda badania oparta jest na zasadzie, że impedancja przejściowa powierzchniowa ZT złącze/akcesoria/zespół kabla, która może być wyrażona jako stosunek wzdłużnego napięcia wewnątrz ekranu i prądu przepływającego w powłoce zewnętrznej, jest jego wewnętrzną cechą charakterystyczną.
Metoda badania oparta jest na wykorzystaniu dwóch obwodów o dopasowanych impedancjach. Badane złącze jest częścią obwodu wtórnego 02. Linia wprowadzająca sygnał, o dopasowanej impedancji, ułożona równolegle do powierzchni badanego egzemplarza, wchodzi w skład obwodu pierwotnego 01 i wytwarza pole elektromagnetyczne.
Niniejsze badanie jest także odpowiednie do pomiaru skuteczności ekranowania złącza wyposażonego w triaxialne styki, zakończone ekranowanymi, skręconymi parami przewodów, takimi jak używane w systemach szyn danych.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60512-23-3:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 23-3: Badania ekranowania i filtrowania -- Badanie 23c: Skuteczność ekranowania złączy i akcesoriów – Metoda linii wprowadzającej sygnał
Data publikacji 26-04-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN IEC 60512-23-3:2019 [IDT], IEC 60512-23-3:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60512-23-3:2004 - wersja polska
ICS 31.220.01