PN-EN IEC 60512-11-1:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 11-1: Badania klimatyczne -- Badanie 11a: Seria klimatyczna

Zakres

Niniejszą część IEC 60512 stosuje się do badania złączy będących w zakresie komitetu technicznego IEC 48, jeśli takie wymaganie podano w specyfikacji szczegółowej (wyrobu). Można ją również stosować do podobnych urządzeń (tj. gdy degradacja mechanizmów jest taka sama) jeżeli zostały określone w specyfikacji szczegółowej (wyrobu).
Przedmiotem niniejszego badania jest określenie znormalizowanej metody oceny zdolności złączy do działania w określony sposób, w określonym środowisku, które może wystąpić w normalnym użytkowaniu, łącznie z przechowywaniem.
Niniejszy dokument zawiera znormalizowaną złożoną metodę badania oceny przydatności złączy w warunkach środowiskowych składających się z serii temperatury, wilgotności i oddziaływania niskiego ciśnienia atmosferycznego, jeżeli jest wymagane.
Kolejność zastosowanych narażeń i warunki przechodzenia z jednego etapu na następny zostały wybrane w celu przyspieszenia, wzmocnienia i znalezienia potencjalnych interakcji uszkodzeń mechanizmów, takiego samego typu, jak obserwowane w naturalnych warunkach klimatycznych.
W niniejszym złożonym badaniu, próbki złączy są poddawane badaniom środowiskowym w znormalizowanej kolejności i kategoryzowane zgodnie z ich kategorią klimatyczną wskazaną w specyfikacji szczegółowej (produktu), z takim wyjątkiem, że trzecia grupa cyfr określa liczbę cykli w 5 etapie badania wilgotnego gorąca cyklicznego zgodnie z IEC 60512-11-12.
W przypadku koniecznej jakiejkolwiek modyfikacji, niezbędne informacje dla każdego etapu metody zawiera odpowiednia specyfikacja szczegółowa (wyrobu).
Niniejsze badanie jest często wykorzystywane do sprawdzania w badaniach mechanicznych, na przykład wytrzymałości końcówek, lutowności, udarów i wibracji, w celu określenia czy uszczelnienie próbki zostało uszkodzone.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60512-11-1:2019-10 - wersja angielska
Tytuł Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 11-1: Badania klimatyczne -- Badanie 11a: Seria klimatyczna
Data publikacji 03-10-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN IEC 60512-11-1:2019 [IDT], IEC 60512-11-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60512-11-1:2002 - wersja polska
ICS 31.220.01