PN-EN IEC 60512-1:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 1: Specyfikacja wspólna

Zakres

Niniejsza część IEC 60512 jest przeznaczona do stosowania jako podstawa specyfikacji do badań i pomiarów dotyczących złączy elektrycznych. Zawiera wskazówki i odniesienia do badań i pomiarów objętych serią IEC 60512.
Zawiera opis i wykonywanie różnych faz badań i pomiarów (przygotowanie, badania i pomiary, wymagania, dokumentacja), ponadto podstawowe terminy i definicje mające zastosowanie do każdej części serii IEC 60512.
Niniejszy dokument stosuje się łącznie z IEC 60512-1-101 w celu ustalenia jednolitych szczegółowych specyfikacji dotyczących badań i pomiarów.
Specyfikacje szczegółowe badań i pomiarów mają zastosowanie do złączy elektrycznych i ich elementów (np. izolatora złącza, obudowy złącza, mechanizmu blokującego, styków i zakończeń) objętych zakresem działania komitetu technicznego 48. Mogą one również być stosowane do podobnych elementów, jeżeli są określone w szczegółowej specyfikacji wyrobu.
Szczegółowe specyfikacje badań i pomiarów są stosowane łącznie ze szczegółowymi specyfikacjami wyrobu, które określają badania przewidziane do wykorzystania, wymagany stopień ostrości dla każdego z nich i dopuszczalne wartości granicznych parametrów użytkowych. Szczegółowa specyfikacja wyrobu określi również odstępstwa w procedurach, które mogą być wymagane przy wykonywaniu badania na danym typie złącza lub jego elementu, a ponadto określi wszelkie specyficzne procedury, jakie mogą być wymagane.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60512-1:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Złącza do urządzeń elektrycznych i elektronicznych -- Badania i pomiary -- Część 1: Specyfikacja wspólna
Data publikacji 07-03-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 241, Podzespołów Elektromechanicznych
Wprowadza EN IEC 60512-1:2018 [IDT], IEC 60512-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60512-1:2004 - wersja polska
ICS 31.220.10