PN-EN IEC 60480:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Wymagania dotyczące heksafluorku siarki (SF6) i jego mieszanin do ponownego zastosowania w urządzeniach elektrycznych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono kryteria ponownego użycia heksafluorku siarki (SF6) i jego mieszanin po odzyskaniu ze sprzętu elektrycznego (np. w celu konserwacji, po zakończeniu eksploatacji) i regeneracji.
Heksafluorek siarki (SF6), azot (N2) oraz tetrafluorek węgla (CF4) są gazami powszechnie stosowanymi w urządzeniach elektrycznych. Uwzględniając aspekty środowiskowe, szczególną uwagę należy zwrócić na kryteria ponownego użycia SF6 i jego mieszanin z N2 i CF4, które stosuje się w urządzeniach elektrycznych. Procedury odzyskiwania i regeneracji zużytego SF6 i jego mieszanin nie wchodzą w zakres niniejszego dokumentu i są opisane w IEC 62271-4.
Niniejszy dokument zawiera kilka załączników dotyczących opisu różnych metod analizy, produktów ubocznych, procedury oceny potencjalnego wpływu produktów ubocznych na zdrowie, kriogenicznego odzyskiwania SF6 oraz zaleceń dotyczących regeneracji.
Przechowywanie, transport i usuwanie SF6 oraz jego mieszanin nie wchodzą w zakres niniejszego dokumentu i zostały określone w IEC 62271-4. Procedury wykrywania wycieków SF6 opisano w IEC 60068-2-17 [4] 1.
W rozumieniu niniejszego dokumentu termin – gazy uzupełniające stosowane w mieszaninach SF6 – będzie ograniczał się do N2 lub CF4.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60480:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące heksafluorku siarki (SF6) i jego mieszanin do ponownego zastosowania w urządzeniach elektrycznych
Data publikacji 26-06-2019
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN IEC 60480:2019 [IDT], IEC 60480:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60480:2005 - wersja angielska
ICS 29.040.20, 29.130.01