PN-EN IEC 60268-3:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 3: Wzmacniacze

Zakres

Niniejsza część IEC 60268 dotyczy wzmacniaczy analogowych oraz analogowych części wzmacniaczy analogowych/cyfrowych stanowiących część systemów elektroakustycznych, profesjonalnego i powszechnego użytku. Określono parametry, które zaleca się umieszczać w danych technicznych wzmacniaczy oraz odpowiadające im metody pomiarów.
UWAGA Metody pomiarów wzmacniaczy cyfrowych i podobnych urządzeń podano w IEC 61606.
Na ogół, wymienione metody pomiarów są tymi, które postrzega się jako najbardziej bezpośrednio związane z mierzonymi parametrami. Nie wyklucza to stosowania innych metod dających równoważne wyniki.
Na ogół metody oparte są na najprostszym zestawie przyrządów pomiarowych, który może zapewnić uzyskanie poprawnych wyników. Nie wyklucza to jednak stosowania bardziej skomplikowanych przyrządów, które mogą zapewnić uzyskanie wyników o większej dokładności lub umożliwiają automatyczny pomiar i rejestrację wyników.
Warunki znamionowe i normalne warunki pomiarowe są określone w celu zapewnienia powtarzalności pomiarów.

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60268-3:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia systemów elektroakustycznych -- Część 3: Wzmacniacze
Data publikacji 30-10-2018
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza EN IEC 60268-3:2018 [IDT], IEC 60268-3:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60268-3:2014-01 - wersja angielska
ICS 33.160.10