PN-EN IEC 60255-181:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN
Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe -- Część 181: Wymagania funkcjonalne dla zabezpieczenia częstotliwościowego

Zakres

Ta część normy IEC 60255 określa minimalne wymagania dla oceny funkcjonalnej I eksploatacyjnej zabezpieczenia częstotliwościowego. Niniejszy dokument definiuje również sposób dokumentowania i publikowania wyników testów działania.

Niniejszy dokument obejmuje zasadę działania funkcji działających na podstawie pomiaru częstotliwości lub szybkości zmian pomiarów częstotliwości. Dokument ten obejmuje również zabezpieczenie częstotliwościowe, w którym wykorzystywane są dodatkowe elementy blokujące.

Niniejszy dokument definiuje współczynniki, które wpływają na dokładność w czasie warunków stanu ustalonego oraz charakterystyki działania podczas warunków dynamicznych. Ponadto w dokumencie zawarto metodologię testów sprawdzania charakterystyk działania i dokładności.

Niniejszy dokument funkcjonalny jest przeznaczony do funkcji częstotliwościowych zawartych w przekaźnikach zabezpieczeniowych, ale także innych urządzeniach, które zawierają zabezpieczenie częstotliwościowe w ramach swojej funkcjonalności (na przykład, urządzenie otwierające wyłącznik niskiego napięcia lub przekształtniki związane z fotowoltaiką oraz systemem magazynowania energii).

Dokument ten nie obejmuje funkcji synchronizatora ani kontroli synchronizmu.

Niniejszy dokument nie określa opisu funkcjonalnego dodatkowych cech często związanych z funkcjami częstotliwościowymi, takimi jak blokowania podnapięciowego, kontroli df/dt lub Δf/Δt, kontroli prądu lub mocy (funkcja f/P). W normie omówiono tylko ich wpływ na częstotliwościową funkcję zabezpieczeniową.
Wyjścia pomiarowe urządzeń zabezpieczeniowych częstotliwości lub jej szybkości zmian nie są w zakresie niniejszego dokumentu.

Dodatkowo, dokument ten nie obejmuje wprost zabezpieczeń częstotliwościowych opartych na prądzie jako wielkości rozruchowej, ale zasady określone w tym dokumencie mogą być rozszerzone jako wskazówki dla takich rozwiązań.

Ogólne wymagania dla przekaźników pomiarowych I zabezpieczeniowych są zdefiniowane w IEC 60255-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 213,10  PLN Z VAT: 262,11  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60255-181:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe -- Część 181: Wymagania funkcjonalne dla zabezpieczenia częstotliwościowego
Data publikacji 17-07-2019
Liczba stron 100
Grupa cenowa X
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 70, Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
Wprowadza EN IEC 60255-181:2019 [IDT], IEC 60255-181:2019 [IDT]
ICS 29.120.70