PN-EN IEC 60127-8:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 8: Rezystory bezpiecznikowe do zabezpieczeń nadprądowych

Zakres

Niniejsza część normy IEC 60127 dotyczy rezystorów bezpiecznikowych do zabezpieczeń nadprądowych, o napięciu znamionowym przemiennym lub stałym nie przekraczającym 500 V, przeznaczonych do obwodów drukowanych i innych systemów montażu na podłożu izolacyjnym, do zabezpieczania sprzętu elektrycznego, urządzeń elektronicznych i ich części, głównie do zastosowań wnętrzowych.

Nie dotyczy ona rezystorów bezpiecznikowych do zabezpieczeń nadprądowych w urządzeniach używanych w warunkach specjalnych, jak np. w atmosferze korozyjnej lub grożącej wybuchem.

Przedmiotem niniejszej normy IEC 60127 jest

a) ustalenie jednolitych wymagań dla rezystorów bezpiecznikowych do zabezpieczeń nadprądowych w celu zapewnienia możliwie najlepszego zabezpieczania urządzeń i ich części;

b) określenie działania rezystorów bezpiecznikowych do zabezpieczeń nadprądowych, w celu dania wskazówek przydatnych producentom sprzętu elektrycznego i wyposażenia elektronicznego oraz umożliwienie zastąpienia rezystora bezpiecznikowego do zabezpieczeń nadprądowych innym o takich samych wymiarach i charakterystykach;

c) określenie jednolitych metod badania rezystorów bezpiecznikowych do zabezpieczeń nadprądowych, aby umożliwić sprawdzanie podanych przez producenta wartości parametrów (np. znamionowej straty mocy, charakterystyki działania czy znamionowej zdolności wyłączania).

Producenci rezystorów bezpiecznikowych do zabezpieczeń nadprądowych są zobowiązani na własną odpowiedzialność zagwarantować, że ich produkty są zgodne z wymaganiami dotyczących rezystorów norm IEC 60115-1, IEC 60115-4-101 i IEC 60115-4-102.

Niniejszą część normy IEC 60127 stosuje się łącznie z wymaganiami podanymi w IEC 60127-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60127-8:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczniki topikowe miniaturowe -- Część 8: Rezystory bezpiecznikowe do zabezpieczeń nadprądowych
Data publikacji 27-11-2018
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
Wprowadza EN IEC 60127-8:2018 [IDT], IEC 60127-8:2018 [IDT]
ICS 29.120.50