PN-EN IEC 60068-2-82:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Badania środowiskowe -- Część 2-82: Próby -- Próba Xw1: Metody badania wiskerów na podzespołach i częściach stosowanych w montażu elektronicznym

Zakres

Niniejsza część IEC 60068 określa badania skłonności do powstawania wiskerów w powłokach finalnych podzespołów elektrycznych lub elektronicznych i części mechanicznych takich jak części wykrawane/wytłaczane (na przykład zworki, osłony zabezpieczające przed wyładowaniami elektrostatycznymi, zamocowania mechaniczne, wtłaczane kołki i inne części mechaniczne stosowane w montażu elektronicznym) reprezentujące stan finalny powierzchni z powłoką z cyny lub stopu cyny. Zmiany wymiarów odlewów, części z tworzyw sztucznych powstające w wyniku przeprowadzenia wymaganego badania nie są brane pod uwagę, ani oceniane. Niniejszą metodę badania opracowano z zastosowaniem podejścia opartego na wiedzy.
Niniejszy dokument może być również stosowany przez poddostawców, takich jak galwanizernie, tłocznie lub dostawcy innych usług, aby zapewnić stałą jakość powierzchni w łańcuchu dostaw.
Niniejsze metody badań przywołują odpowiednią specyfikację podzespołu lub zastosowania, w której określono kryteria przyjęcia wyrobu.
Próby opisane w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do wstępnej kwalifikacji, okresowego monitorowania zgodnie z Rozdziałem 7 oraz do oceny zmian technologii lub procesów produkcyjnych dotyczących istniejących powierzchni zgodnie z Rozdziałem 9.
Obszary styków złączy nie są objęte niniejszą metodą badania. Styki złączy opisano w IEC 60512-16-21.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 60068-2-82:2019-10 - wersja angielska
Tytuł Badania środowiskowe -- Część 2-82: Próby -- Próba Xw1: Metody badania wiskerów na podzespołach i częściach stosowanych w montażu elektronicznym
Data publikacji 01-10-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN IEC 60068-2-82:2019 [IDT], IEC 60068-2-82:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60068-2-82:2008 - wersja angielska
ICS 19.040