PN-EN IEC 55016-1-4:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych

Zakres

Niniejsza część CISPR 16 określa charakterystyki i działanie urządzeń do pomiaru zaburzeń promieniowanych w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 18 GHz. Uwzględniono wymagania dla anten i poligonów pomiarowych.
UWAGA Zgodnie z Przewodnikiem IEC 107, CISPR 16-1-4 jest podstawową publikacją EMC do wykorzystania przez komitety IEC ds. wyrobów. Jak to określono w Przewodniku 107, komitety ds. wyrobów są odpowiedzialne za określenie możliwości zastosowania normy EMC. CISPR i jego podkomitety są przygotowane do współpracy z komitetami ds. wyrobów w ocenie wartości poszczególnych badań EMC dla poszczególnych wyrobów.
Wymagania niniejszej publikacji mają zastosowanie dla wszystkich częstotliwości i dla wszystkich poziomów zaburzeń promieniowanych w całym zakresie wskazań urządzeń pomiarowych CISPR.
Metody pomiarowe przedstawiono w części 2-3, dodatkowe informacje dotyczące zaburzeń radioelektrycznych znajdują się w części 3, a niepewności, statystykę i modelowanie poziomów dopuszczalnych przedstawiono w części 4 CISPR 16.

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN IEC 55016-1-4:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące aparatury pomiarowej i metod pomiarów zaburzeń radioelektrycznych oraz odporności na zaburzenia -- Część 1-4: Aparatura do pomiaru zaburzeń radioelektrycznych i do badań odporności -- Anteny i poligony pomiarowe do pomiaru zaburzeń promieniowanych
Data publikacji 11-04-2019
Liczba stron 116
Grupa cenowa XA
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN IEC 55016-1-4:2019 [IDT], CISPR 16-1-4:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 55016-1-4:2010 - wersja angielska, PN-EN 55016-1-4:2010/Ap1:2013-05 - wersja angielska, PN-EN 55016-1-4:2010/A1:2013-05 - wersja angielska, PN-EN 55016-1-4:2010/A2:2017-07 - wersja angielska, PN-EN 55016-1-4:2010/A1:2013-05 - wersja polska, PN-EN 55016-1-4:2010 - wersja polska
ICS 17.220.20, 33.100.01