PN-EN 771-1:2005/A1:2005 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe ceramiczne

Zakres

Wprowadzono zmiany wymagań w odniesieniu do punktów normy: 1 Zakres normy, 2 Powołania normatywne, 3 Terminy i definicje, 5 Wymagania dotyczące elementów murowych ceramicznych, 6 Opis, oznaczenie i klasyfikacja elementów murowych ceramicznych, 8 Ocena zgodności, Tablicy A.1, Tablicy A.2, Tablicy ZA.1.1, Tablicy ZA.1.2, Rysunku ZA.1 i Bibliografii

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 771-1:2005/A1:2005 - wersja francuska
Tytuł Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 1: Elementy murowe ceramiczne
Data publikacji 15-06-2005
Data wycofania 31-05-2006
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 233, Konstrukcji Murowanych
Wprowadza EN 771-1:2003/A1:2005 [IDT]
ICS 91.100.25